Warszawskie Biuro Audytu Sp. z o.o.

Previous
Next

Warszawskie Biuro Audytu Sp. z o.o.

Księgowi i rewidenci Warszawa

Jest spółką wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów i Polską Agencję Nadzoru Audytowego nr. ewid. 1747

Warszawskie
Biuro
Audytu

Warszawskie Biuro Audytu mieści się w Warszawie. Z naszej pomocy korzystają między innymi mieszkańcy województwa mazowieckiego. Początek naszej działalności przypada na 1997 rok. Osobą decyzyjną w firmie jest
Zbigniew Załuski.