Warszawskie Biuro Audytu Sp. z o.o.

Oferta

Oferujemy klientom profesjonalne badanie sprawozdań finansowych, wykorzystujemy specjalistyczne umiejętności i doświadczenie branżowe pracowników audytu oraz nieprzerwanie inwestujemy w rozwój naszych specjalistów.

Wartością nadrzędną naszej firmy są usługi w profesjonalnym doradztwie biznesowym oraz podatkowym. Oferta naszej firmy skierowana jest do klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.

Nasza kompleksowa oferta to między innymi:

  • badania sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych sporządzanych według norm polskich i międzynarodowych
  • śródroczne przeglądy ksiąg
  • badanie planów przekształceń, połączeń i podziałów spółek
  • ekspertyzy ekonomiczno-finansowe
  • wyceny spółek metodami księgowymi i dochodowymi

Zakres działalności

Usługi księgowe
Ewidencja środków trwałych
Pełna księgowość
Prowadzenie książki przychodów i rozchodów
Przygotowywanie sprawozdań finansowych
Roczne rozliczanie działalności
Rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego
Doradztwo podatkowe
Deklaracje podatkowe

Dodatkowe informacje

Informacje dodatkowe
Firma ubezpieczona OC
Rodzaj obsługiwanych klientów
Firmy jednoosobowe
Firmy krajowe
Klienci indywidualni
Zasięg działalności
Lokalny